Andscacs

Benvinguts a andscacs.com!


Aquesta és la web del mòdul d'anàlisi Andscacs.

Andscacs és un mòdul d'anàlisi i de joc d'escacs UCI

Va néixer el setembre del 2013. Té una força aproximada de 3250 elo.

S'aniran publicant en aquesta web les noves versions.


Descarrega la darrera versió    Versió 32b i 64b per a Windows i Linux (0.95, 17/des/2018)

Rànquings.   CCRL - CEGT - IPON - FCP - FastGM

Canvis, 17/des/2018


* Millora en avaluació seguretat, mobilitat...

* Optimitzacions en búsqueda de jugades.

* Millorats varis imbalanços.

* Optimitzacions de velocitat.

* Millorat l'us de memòria.

* Arreglats petits errors.

0.95 (Windows i Linux)

Canvis, 12/jul/2018


* Optimitzacions de velocitat.

* Optimitzacions en búsqueda de jugades.

* Millora en avaluació seguretat, peons, mobilitat...

* Millorats varis imbalanços.

* Millorat joc en finals.

* Millora en la gestió del temps.

* Arreglats petits errors.

0.94 (Windows i Linux)

Canvis, 14/gen/2018


* Optimitzacions de velocitat.

* Optimitzacions en búsqueda de jugades.

* Arreglats petits errors.

0.93 (Windows i Linux)

Canvis, 4/nov/2017


* Varies millores a avaluacions d'estructura de peons.

* Optimitzacions en búsqueda de jugades.

* Millorats varis imbalanços.

* Millora en alguns finals.

0.921 (Windows, Linux i Mac)

Canvis, 17/set/2017


* Varies millores a avaluacions en general, especialment en atacs.

* Optimitzacions de velocitat i d'ordenació.

* Arreglats petits errors.

* Millorats varis imbalanços.

* Millora en alguns finals.

* Afegida opció per guardar hash.

0.92 (Windows i Linux)

Canvis, 9/mai/2017


* Varies millores a avaluacions estructura de peons, cavalls, seguretat rei.

* Refeta avaluació amenaces.

* Arreglats petits errors.

* Optimitzacions de velocitat i d'ordenació.

* Millora en la gestió del temps.

* Millora en alguns finals.

* Millorats varis imbalanços.

* Arreglats errors quan es jugava a Infinitychess o Playchess.

0.91 (Windows i Linux)

Canvis, 24/mar/2017


* Varies millores a avaluacions.

* Arreglats petits errors.

* Optimitzacions de velocitat i de búsqueda de jugades.

* Millora en hash de peons.

0.90 (Windows i Linux)

Canvis, 11/des/2016


* Varies millores a avaluacions, especialment en seguretat del rei.

* Arreglats petits errors.

* Optimitzacions de velocitat.

* Millorats alguns finals.

0.89 (Windows i Linux)

Canvis, 28/oct/2016


* Varies millores a avaluacions.

* Afegida capacitat de tractar posicions heterodoxes.

* Afegida opció "Contempt" per intentar evitar taules.

* Arreglats petits errors.

* Optimitzacions de velocitat.

* Millorada gestió del temps.

0.88 (Windows) 0.88 (Linux)

Canvis, 21/jul/2016


* Versió que juga a TCEC a la fase 3.

* Varies millores a avaluacions.

* Arreglats petits errors.

* Millores en avaluacions de peons.

* Millores en seguretat del rei.

* Optimitzacions de velocitat.

* Millorada gestió del temps.

* Millorats alguns finals.

* Millores en la ordenació de jugades.

* Millores en imbalanç.

0.872

Canvis, 19/jun/2016


* Varies millores a avaluacions.

* Millores en seguretat del rei.

* Millores en imbalanç i avaluació d'espai.

* Millores en peons passats.

* Millorats alguns finals.

* Millores en lmr.

* Optimitzacions de velocitat.

* Arreglats petits errors.

* Intenta evitar donar taules amb massa facilitat.

* Millorat escalat SMP.

* Millorada gestió del temps.

* Millores en la ordenació de jugades.

0.871

Canvis, 14/jun/2016


* Versió que juga a TCEC a la fase 2.

0.86189

Canvis, 26/mai/2016


* Versió que juga a TCEC a la fase 1b.

0.86134

Canvis, 24/mar/2016


* Arreglats petits errors.

* Varies millores a avaluacions.

* Millores en seguretat del rei.

* Millores en lmr.

* Millorats alguns finals.

* Afegida opció "AlwaysFullPv" per mostrar línia principal més complerta.

* Petites optimitzacions de velocitat.

0.86

Canvis, 22/gen/2016


* Arreglats petits errors.

* Millores avaluacions cavalls.

* Millores avaluacions peons.

* Millores en seguretat del rei.

* Millores en avaluació d'espai.

* Millores a la fase d'obertura.

* Petites optimitzacions de velocitat.

* Arreglat mode de ponderació.

0.85

Canvis, 7/des/2015


* Arreglats petits errors.

* Millores avaluacions peons.

* Millorades reduccions.

* Petites optimitzacions de velocitat.

* Petites millores en seguretat del rei.

* Reevaluació de la majoria de paràmetres.

0.84

Canvis, 10/nov/2015


* Arreglats petits errors.

* Petites millores en seguretat del rei.

* Millorat prunes, null move i lmr.

* Millorada hash principal.

* Petites optimitzacions de velocitat.

* Millora avaluació peons passats.

* Millores avaluació de torres, cavalls i alfils.

* Petites millores en mode multiprocessador.

0.83

Canvis, 16/ago/2015


* Arreglats petits errors.

* Petites optimitzacions de velocitat.

* Millores en mode multiprocessador.

* Millorat razoring, null move i lmr.

* No mirar seguretat del rei en finals simples.

0.82

Canvis, 24/jun/2015


* Arreglat error amb entorns Chessbase i altres quan pensava durant el temps del rival.

0.81

Canvis, 20/jun/2015


* Millores avaluació peons, cavalls i alfils.

* Millores en la ordenació de jugades.

* Petites millores en seguretat del rei.

* Compensar lleugerament diferència de material si hi ha molta diferència de mobilitat.

* Petites millores de velocitat.

* Petites millores en la generació de l'arbre de jugades.

* Arreglats varis errors.

0.81

Canvis, 17/abr/2015


* Afegida opció d'usar varis fils d'anàlisi simultanis per aprofitar la potència de la CPU (multi-thread, SMP).

* Afegida opció per analitzar varies alternatives simultàniament (multi pv).

* Ara funciona Ponder mode.

* Petites millores en LMR.

* Reduir una mica més les pitjors jugades a l'inici.

* Petites millores en la ordenació de jugades.

* Canvi d'entorn de desenvolupament a Visual Studio 2013 Community.

* Afegida hash refutació 3 i 5 jugades.

* Petites millores en la gestió del temps.

* Petites millores en avaluació de torres, cavalls i alfils, i seguretat del rei.

* Millores a la funció de busqueda.

* Arreglats varis errors.

0.80

Canvis, 1/feb/2015

* Petites millores en LMR.

* Afegir coneixements i millores varis finals.

* Millores en ordenació de jugades i velocitat.

* Millora en extensió per captures.

* Petites millores seguretat rei.

* Millores en la gestió del temps.

* Arreglats varis errors.

* Millores avaluació torres.

* Refutació de moviment simple.

* Refutació de doble moviment.

* Hash de totes les peces menys rei i peons.

0.72

Canvis, 17/des/2014

* Millora avaluació peons passats.

* Millora general de velocitat.

* Arreglats diversos petits errors.

* Refeta avaluació seguretat del rei.

* Petites millores a LMR.

* Millores avaluació mobilitat.

* Anul•lada segona hash avaluacions. Ara només usa la hash principal per això.

0.71

Canvis, 5/nov/2014

* S'ha refet la major part del programa des de zero, intentant fer-lo molt més ràpid en tots els punts crítics.

* Ara usa 16 bits per guardar les jugades, així com valors de 32 bits per guardar conjuntament els diferents valors de mig joc i final sense haver de tractar-los per separat.

* Ara usa magic bitboards per accelerar el càlcul dels atacs.

* S'han detectar tot d'errors que s'han evitat a la nova versió.

* S'ha separat la generació de moviments en fases (hash, captures, no captures) per estalviar de generar-los tots de cop.

* S'ha millorat el See amb raig-x.

* Ara es tallen jugades segons el valor See.

0.70

Canvis, 7/jun/2014

* Petites optimitzacions de velocitat i algun error arreglat.

* Ordenació de jugades: a la generació de moviments, duplicar valor dels moviments que son canvis de peces, i incrementar valor peons passats movent a 6a o 7a.

* Generació de moviments: Començar per a1 per blanques i per h8 per negres.

* Retallar més jugades a la darrera alpha_beta abans del quiesce.

* Penalització per intentar guanyar sense peons.

* Afegida comanda divide per fer perft jugada per jugada.

* LMR als finals: incrementar-lo o decrementar-lo segons algunes condicions.

* No fer LMR si moviment de peó a 7a .

* Optimitzada hash i arreglat bug. Ara s'hi guarda l'avaluació de la posició.

* Optimitzada molt l'avaluació de la seguretat del rei.

* Si l'avaluació d'una iteració principal és 0, per la següent netejar killers i historial.

* Si al final del quiesce no ha analitzat cap jugada, retornar avaluació estàtica en comptes d'alpha.

0.64

Canvis, 7/mai/2014

* Poda més jugades en comptes d’intentar-les en alguns casos.

* Si LMR no funciona, redueix igualment una mica en certs casos.

* Avaluació de cavalls atrapats més agressiva.

0.63

Canvis, 5/mai/2014

* Afegit coneixement de varis finals bàsics KRBKR, KRNKR, KRKN, KQBKQ, KQNKQ, KBNKR, KBBKR, KNNKR, KBPKB.

* Afegit una mica de coneixement per finals d’alfils de diferent color.

* Bonus per peons passats agrupats.

* Disminueix una mica la avaluació conforme va apropant-se a les 50 jugades.

* Augmentada la velocitat generació de moviments i de fer jugades.

* Disminuïda possibilitat de col•lisions de claus hash i arreglada verificació de jugada vàlida.

* Optimitzat un cas on no tenia jugada per guardar a hash però es podia guardar una jugada anterior.

* Limitat el nombre màxim d’extensions que pot fer abans del qsearch.

* Arreglats varis errors a generació de moviments i historial.

* Ordenació de jugades:

    •    Afavorir jugades d’atac segons algunes condicions.

    •    Petita penalització per les peces que tornen a la casella on ja estaven.

    •    Petita penalització per moviments de rei quan hi ha moltes peces.

* LMR :

    •    Reduir menys si és un final.

    •    Reduir menys si està al primers nivells després de root.

* Penalització per rei massa obert.

* Les jugades trobades a hash que permeten sortir immediatament, ara es guarden com killers i actualitzen l’historial.

* Optimitzat valor de material final que activa algunes reduccions.

0.62x

Canvis, 10/abr/2014

* Millorats varis paràmetres de la avaluació.

* Afegit coneixement de finals KRPKR, KRKB, KBNK, KPK (Gràcies pel codi a H.G. Muller http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=47557

* Afegit coneixement de finals bàsics de taules.

* Accelerada generació de moviments.

0.62w

Canvis, 29/mar/2014

* Millorats varis paràmetres de la avaluació.

* Millorat el càlcul de la reducció al LMR (Late move reduction, reduccions finals del moviment).

* Nova avaluació seguretat del rei.

0.62v

Canvis, 3/mar/2014

* Afegida informació de Nodes per segon.

* Afegida verificació de canvi estàtic per jugades que no son canvis, per profunditats > 2.

* Algunes optimitzacions per guanyar velocitat.

* Ordenació millorada per jugades quan rei en escac. Intentar 1r moure peces menys valuoses i afegir puntuació a partir de l'històric del moviment.

* Càlcul d'atacs de les peces més ràpid. Ja no necessita bitboards girats.

* Millorats varis paràmetres de la avaluació.

* Millorat el càlcul de la reducció al LMR (Late move reduction, reduccions finals del moviment). És la causa més important del guany d'elo de la versió.

* No mirar jugades perdedores en el teòric darrer nivell abans del Quiesce, si ja s'ha millorat Alpha i hi ha un mínim de moviments legals ja verificats.

* Penalització per avanç de peó que pot ser dèbil.

* Arreglat error en funció d'avaluació d'amenaces.

* Millorada avaluació seguretat del rei.

* Petit hash d'avaluacions.

0.62u

Canvis, 9/feb/2014

* Afegida versió per Windows 32 bit, peró 50 punts d'elo més fluixa.

* Ja no demana msvcp100.dll si no està instalada a l'ordinador.

* Canvis menors en l'avaluació. Ha guanyat una mica de força en temps d'anàlisi molt curts.

0.601

Canvis, 7/feb/2014

Nova versió amb algun problema arreglat.


0.60k

Canvis, 6/feb/2014

Publicada 1a versió.


0.60j